Aktuelt

FAKf-100219.157355
FAKf-100219.157355. Fotograf: Peder Furset.
FAKf-100311.175742
FAKf-100311.175742. Fotograf: Harald Tollovsen.
FAKf-101040.504972
FAKf-101040.504972. Fotograf: Ukjend. Eigar: Magnus Lande.
FAKf-101040.504876
FAKf-101040.504876. Fotograf: Ukjend. Eigar: Magnus Lande.
FAKf-101040.504968
FAKf-101040.504968. Fotograf: Ukjend. Eigar: Magnus Lande.
FAKf-100152.135752
FAKf-100152.135752. Fotograf: Ukjend. Eigar: Kåre Flå.
07.07.2022

Ferietid - no og tidlegare - og hos IKAMR i sommar

Juli er den tida dei fleste arbeidstakarar i Noreg tar ut ferie. Nordmenn likar å reise på ferie. Etter tyskarane er vi dei som oftast reiser på ferie. Trass streik og pandemi blir det ferie på folk også i 2022. IKA Møre og Romsdal stenger ikkje ned i juli, men vil ha redusert bemanning. Både lesesal og andre tenester vil vere tilgjengelege heile månaden.

Les meir »
Ein mann i blå jakke og briller smiler mot kameraet, han har på kvite hanskar og held opp eit gamalt brev med kongekrone øvst på framsida
Bjørn Halle med bevillingsbrevet frå kong Oscar II, etter søknad frå Rasmus G. Rønneberg i 1903, om oppretting av familiegravstad på Rønneberg-eigedommen. 4 graver vart flytte frå Rovde kyrkje til familiegravstaden på Larsnes. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Framsida av brev frå Kong Oscar II
Brev frå Kong Oscar II
Brev frå Kong Oscar II
Brev frå Kong Oscar II
Baksida av brev frå Kong Oscar II
Brev frå Kong Oscar II
Detalj frå brevet
Detalj frå brevet
01.07.2022

Arkiv frå handelsstaden Rønneberg på Larsnes

IKAMR har tidlegare motteke rekneskaps- og kopibøker frå handelsstaden Rønneberg på Larsnes, samt kvitteringsbøker frå dampskipsekspedisjonen. 17. juni var etterkomar Bjørn Halle innom med korrespondansearkiv.

Les meir »
Tre menn står i ein glaskorridor, vende mot fotografen som står i ein ende av korridoren. Alle smiler
Klare til arbeid i Surnadal. Frå venstre: Egil Woldseth Hessen, Torstein Skeide Olsen og Aleksander Larsen. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Eit langt smalt rom med arkivskap, traller og trehyller, fylde med arkivboksar, permar og mapper.
Visittkontoret på sjukeheimen før nedpakking. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
Det lange smale rommet med arkivskap, traller og trehyller, er no tømt for permar og arkivboksar, og er ferdigrydda og pakka i flyttekasser.
Visittkontoret på sjukeheimen ferdig nedpakka. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
Tre menn står bak ein stor haug med ferdigpakka flyttekasser, dei smiler mot kamera.
Torstein Skeide Olsen, Aleksander Larsen og Egil Woldseth Hessen bak alle flyttekassene dei pakka sist veke. Foto: Sigrid Janne Moen, Surnadal kommune
27.06.2022

Nedpakking av arkiv i Surnadal

IKAMR tok sist veke turen til Surnadal for å fortsette innhaustinga av arkiv tilhøyrande ordningsprosjektavtalen inngått i 2021.

Les meir »
Ei eldre notatblokkside med linjer, med handskriven tekst i blå penn
Attersynet Olivia Driveklepp skreiv til ein jubileumsfest. Henta frå arkivet etter Vikebygda sanitetslag.
Ei eldre notatblokkside med linjer, med handskriven tekst i blå penn
Attersynet Olivia Driveklepp skreiv til ein jubileumsfest. Henta frå arkivet etter Vikebygda sanitetslag.
25.06.2022

Nominasjon til Noregs dokumentarv

IKA Møre og Romsdal har nominert arkivet etter Vikebygda sanitetslag til Noregs dokumentarv. Dokumentasjonen etter dette vesle sanitetslaget i Volda kommune, romar kjerna i arbeidet til NKS sine foreiningar.

Les meir »
Maja Frønes, avdelingsleiar Nordmøre museum avd. Surnadal, Svinviks arboret/Åsen bygdemuseum/Kleiva. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Maja Frønes, avdelingsleiar Nordmøre museum avd. Surnadal, Svinviks arboret/Åsen bygdemuseum/Kleiva. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Kleiva, heimen til Hans Hyldbakk, ligg idyllisk til over Surnadal sentrum. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Kleiva ligg idyllisk til over Surnadal sentrum. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Frå venstre: Anne Skjeggestad, Marit Haugen, Eivind Hasle, Sverre Hatle, Lilli Husby og Sigrid Janne Moen. Steinar Hasselø deltok også på møtet. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Frå venstre: Anne Skjeggestad, Marit Haugen, Eivind Hasle, Sverre Hatle, Lilli Husby og Sigrid Janne Moen. Steinar Hasselø deltok også på møtet. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
24.06.2022

Møte om private arkiv i Surnadal

Denne veka har privatarkivrådgjevar vore på besøk på vakre Skei, og sett på verdifull kulturhistorisk dokumentasjon.

Les meir »
Kjellarrom med lys vegg der det står ei lang rekke med flyttekasser på pallar. Til høgre står ein pallejekk.
Det ferdig nedpakka arkivet som skal til IKAMR. Foto: Aleksander Larsen
I kjellarlokale jobbar to menn med å flytte ein palle med flyttekasser, som skal stillast opp ved sidan av ei rekke andre pallar fylde med flyttekasser.
Til venstre Torstein Skeide Olsen, til høgre Egil Woldseth Hessen. Foto: Aleksander Larsen
20.06.2022

Pakketur til Aukra

Den 16. juni tok IKAMR turen til Aukra kommune for å starte opp eit ordningsprosjekt inngått i februar i år. Prosjektet har ei ramme på 174 hyllemeter med estimert ferdigstillingstid ut 2025.

Les meir »
IKAMR sin rådgjevar for private arkiv, Åsta Vadset, fortalde om Sanitetsarkivprosjektet i Møre og Romsdal. Foto: Marianne Rønsholm Overå.
IKAMR sin rådgjevar for private arkiv, Åsta Vadset, fortalde om Sanitetsarkivprosjektet i Møre og Romsdal. Foto: Marianne Rønsholm Overå.
Leiar i Hareid sanitetslag, Rigmor Haddal, ønskte velkomen og leia jubileumsfesten. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Leiar i Hareid sanitetslag, Rigmor Haddal, ønskte velkomen og leia jubileumsfesten. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
17.06.2022

Hareid sanitetslag 110 år

«Aar 1912 den 17 Marts afholdtes et Møde i Grimstad Bedehus til Forhandling af Spørgsmålet om Dannelse af en Sygepleierforening for Hareid Sogn… Ved Afstemning var der overreisende Majoritet i Forsamlingen for at en Sygepleierforening for Sognet skulde stiftes. Der integnedes på Stedet 104 Medlemmer».

Les meir »
Ei gruppe personar, 3 kvinner og 5 menn står i to rekker og smiler mot kamera. Dei står inne i ein lagerhall med hyller lengst bak og logistikksystem for depot bak seg.
Til stades på årets første møte var Ole Martin Rønning, Kristine Storesletten Sødal, Aud Åse Reitan, Jan Aakvik, Nina Refseth, Per Inge Bøe, Håkon Glørstad og Jonny Edvardsen. Fotograf: Marte Aanes Stien, NB.
Datastyrt depot for arkiv, som ser ut som eit logistikksystem for post eller kasser. Foto: Jan Aakvik, IKAMR.
Datastyrt depot for arkiv. Foto: Jan Aakvik, IKAMR.
Inne i eit mørkt rom. På beggen bak er det ein dataskjerm med fotoredigeringsprogramvare, fremst er eit digitiseringsoppsett med avansert kamerautstyr på stativ som er vendt ned mot ei plate der materiale blir lagt for digitisering.
Digitisering av foto med avansert kamerateknologi. Foto: Jan Aakvik, IKAMR.
Ein lagerreol merka med bokstavar og siffer langsmed dei forskjellige hyllene, i kvar hylle er det fleire sortar maskiner for digitering av lyd og film. Det er også plastkasser og pappkasser ståande i hylle og på golv.
Eit utval av avspelingsmaskiner for å kunne digitisere lyd og film. Foto: Jan Aakvik, IKAMR.
10.06.2022

Digitalisering av kulturarven

Med bakgrunn i oppdraget om digitalisering av Norges kulturarv har Nasjonalbiblioteket nemnt opp "Rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering". IKAMR er representert i utvalet.

Les meir »
To menn står i eit lagerrom med opning ut bak, dei står bak ein stor stabel med flyttekasser og smiler mot kamera
T.v. Torstein Skeide Olsen, t.h. Egil Woldseth Hessen med flyttekasser dei har pakka. Foto: Aleksander Larsen, IKAMR.
To menn står i ein kjellargang ved ei opa dør, ein kan så vidt skimte hyller innanfor døra. Mennene er opptatt med å brette og merke flyttekasser for bruk.
Egil Woldseth Hessen og Torstein Skeide Olsen pakkar flyttekasser. Foto: Aleksander Larsen, IKAMR.
10.06.2022

Nedpakking av arkiv frå Molde kommune

IKAMR drog denne veka to dagar til Molde kommune for å fortsette nedpakkinga av endå ein sektor, denne gongen helse.

Les meir »
Kontaktkonferanse 2019. Fotograf: Piotr Cabaj
Kontaktkonferanse 2019. Fotograf: Piotr Cabaj
23.05.2022

Kontaktkonferansen 2022

Kontaktkonferansen 2022 vert arrangert 9. og 10. november 2022 på Scandic Hotell i Kristiansund.

Les meir »