Aktuelt

Frå venstre mot høgre Anette Helen Valderhaug, Andri Jónsson og Håkon Wille. Foto: Ottar Andre Breivik Anderson, SEDAK.
26.10.2017
Denne veka starta 3 nye medarbeidarar ved IKAMR
Arkivdagen 2017 ved IKAMR.
19.10.2017
Kva er det med arkiv? På Arkivdagen laurdag 4. november vil Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal sette fokus på dette. Arkiv i fortida, i notida og i framtida. Vi gjer dette gjennom foredrag av dyktige fagpersonar som har kunnskap om og nyttar arkiv på ulike måtar. Vi vil også halde ope hus slik at publikum kan få kome inn å sjå kven vi er og kva vi jobbar med.
Illustrasjonsfoto henta frå Datatilsynet sine nettsider.
31.08.2017
Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrkar ordninga med personvernombod. Møre og Romsdal Fylkeskommune foreslår at tenesta vert lagt til IKA Møre og Romdal.
Emil. Foto: Guro Flø, IKAMR.
30.08.2017
Ei veldig hyggeleg tilbakmelding syns vi. Velkomen tilbake Emil!
Frå venstre mot høgre: Åsta Vadset (rådgjevar IKAMR), Solfrid Hjelen (arkivleiar Aure kommune), Vibeke Lunheim (rådgjevar IKAMR) og Geir Håvard Ellingseter (dagleg leiar IKAMR). Foto: Karen Elisa Norheim, Aure kommune.
30.08.2017
Tirsdag 29. august var tre tilsette frå IKAMR på besøk i Aure kommune.
Konsulent Sølvi Knudsen og rådgjevar Dan Andre Fiskum Velle set opp arkiv i hyllene ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
25.08.2017
I veke 34 vart det deponert til saman vel 34 hyllemeter arkiv til IKA.
Emil Stokkevåg med mottatt arkiv, første dag på jobb måndag denne veka.
21.06.2017
Emil Stokkevåg har sommarjobb hos IKAMR sommaren 2017.
Rune Lothe, leiar ved IKA Hordaland. Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal.
20.06.2017
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format.
Ein glad vinnar, Annlaug Knardal Myklebust, med diplom og skål. Foto: Sandøy kommune.
16.06.2017
På Konktaktkonferansen til IKAMR vart prisen Årets arkivar Møre og Romsdal delt ut for første gong.
Illustrasjonsfoto henta frå arkivverket sine nettsider.
06.06.2017
I 200 år har Norge hatt eit riksarkiv. Idag vert dagen blant anna markert med jubileumskonferanse i Gamle Logen i Oslo.

Sider