Aktuelt

22.05.2017
Kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal har eit korps av arkivmedarbeidarar som utfører oppgåver som er grunnleggjande for arbeidsgjevarane sine. Alle fortener å kome meir fram i lyset. IKAMR ønskjer å markere arbeidet som arkiv- og dokumentasjonsmedarbeidarar gjer ved å dele ut prisen Årets arkivar til ein person som har utmerka seg på ein eller fleire måtar.
Oskar og Martin Solås feira sin første 17.mai fredsvåren 1945. Foto: ukjent.
16.05.2017
I Fylkesfotoarkivet si samling - via fylkesfotoarkivet.no - fann vi dette bildet av Oskar og Martin Solås. Her feira dei sin første 17.mai fredsvåren 1945. Bildet er registrert av Stranda Sogelag, og er eigd av Ingunn Sand Fanebust.
Rekdal Transport med full bil klar for lossing. Foto: Elisabeth Dalsbø, Sunnmøre tingrett
12.05.2017
I dag har Sunnmøre tingrett deponert ca 130 hyllemeter arkiv hos IKAMR.
Foto: Ottar Andre Breivik Anderson / SEDAK.
08.05.2017
I høve markeringa av 8. mai hentar vi fram igjen eit dokument vi har funne i ei mappe med eksamenssvar i norsk skrivne av elevar i 7. klasse ved Aspøy skole våren 1945. Oppgåva var å fortelje om "Den største dagen i mitt liv". Dei fleste elevane har gjengitt dagar frå mai 1945. Nokre fortel om den utrulege, jublande kjensla 8. mai. Andre om den første 17. mai-feiringa i eit land som igjen var fritt.
Kristian Hove plasserer saksarkiv frå Sunndal kommune på rett plass i hylla. Foto: Guro Flø, IKAMR.
02.05.2017
I løpet av veke 16 og 17 vart det deponert til saman vel 55 hyllemeter arkiv til IKA.
Documaster Decom bevarer elektroniske system
28.04.2017
"KDRS produksjonslinje for bevaring og tilgjengeliggjøring av elektroniske system fra kommunal sektor" holdt tirsdag 25. april en workshop på IKAMR saman med Documaster Ålesund og utviklar frå Ivan frå Bulgaria. Prosjektet er støtta av Riksarkivaren sine prosjekt- og arkivutviklingsmidler og vil effektivisere bevaring og formidling av kommunane sine avslutta system.
Frå utstillinga basert på grensebuarbevis frå Aure og Stemshaug. Foto: frå Hans Ormset sitt arkiv.
27.04.2017
Utstillinga Grensebuarbevis 1941 vert å finne ved Gammelkommunehuset / Aure kunstlag 29. og 30. april.
Leier for SEDAK, Ottar André Breivik Anderson, og dagleg leiar Rune Lothe ved IKA Hordaland. Foto: IKA Hordaland.
27.04.2017
SEDAK, ved leiar Ottar André Breivik Anderson, heldt innlegg om DIGITALISERING AV ARKIV ved IKA Hordaland si kontaktkonferanse 2017.
Interesserte besøkande høyrer på Ottar Andre Breivik Anderson, leiar for Senter for digitalisering av kulturarven, fortel om digitaliseringsarbeidet. Foto: Zane Aboltina, SEDAK/IKAMR.
26.04.2017
Søndag 23.april vart det arrangert open dag på IKAMR, jamfør arrangementet "Kjenn din egen by".
21.04.2017
Søndag 23.april går årets "Kjenn din egen by" av stabelen i Ålesund. IKAMR opnar sjølvsagt dørene denne dagen!

Sider