Aktuelt

Fire menn ser og smiler mot kamera, dei sit rundt eit kvitt arbeidsbord med laptopar på. I bakgrunnen ein stor tv-skjerm.
Arbeidsmøte ved NTNU i Gjøvik i mars 2022 saman med studentar ved IDI. F.v: Mikael Falkenberg Krog, Jakob Frantzvåg Karlsmoen, Martin Wighus Holtmoen og Ottar A.B Anderson. Foto: Ottar A.B Anderson, SEDAK
Framsida til magasinet Arkivråd, nr 1 av 2022, i blå fargar.
Framsida av Arkivråd 1/22
21.09.2022

Artikkel om FoU-prosjektet «Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet» i tidsskriftet Arkivråd

Fylkessenter for digitisering av kulturarven (SEDAK) ved Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKAMR) har dei siste par åra jobba med eit forprosjekt og eit pågåande hovudprosjekt, som har omfatta kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet. Forprosjektet har gitt ei utgreiing av behovet for ei kvalitetssikring og hovudprosjektet har omfatta beskriving og utvikling av metode og verktøy for ei integrert automatisert kvalitetssikring av dei digitiserte arkivkjeldene publisert på Digitalarkivet.

Les meir »
Kjeldestudie. Foto: Anne Tømmervåg, IKAMR
Kjeldestudie. Foto: Anne Tømmervåg, IKAMR
Fullt møterom på IKAMR. Foto: Anne Tømmervåg, IKAMR
Fullt møterom på IKAMR. Foto: Anne Tømmervåg, IKAMR
15.09.2022

Ein kveld med Slekt og Data Ålesund

Eit lenge planlagt besøk kunne endeleg gjennomførast onsdag – fritt for koronarestriksjonar.

Les meir »
Piotr Cabaj, fotograflærling ved SEDAK, i blackbox-studio. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, SEDAK/IKAMR
Piotr Cabaj, fotograflærling ved SEDAK, i blackbox-studio. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, SEDAK/IKAMR
Frå omvisning i magasinet ved rådgjevar Andri Jonsson. Foto: Vibeke Lunheim, IKAMR
Frå omvisning i magasinet ved rådgjevar Andri Jonsson. Foto: Vibeke Lunheim, IKAMR
Rådgjevar Torstein Skeide Olsen fortalde om arbeidet ved ordningsavdelinga. Foto: Vibeke Lunheim, IKAMR
Rådgjevar Torstein Skeide Olsen fortalde om arbeidet ved ordningsavdelinga. Foto: Vibeke Lunheim, IKAMR
15.09.2022

Besøk av politiarkivarar frå heile Norge

Tirsdag 13. september fekk IKAMR besøk av 50 politiarkivarar frå heile landet. Gruppa bestod av arkivleiarar og arkivmedarbeidarar frå politiet og ulike særorgan knytt til politiet. Deltakarane var samla i Ålesund i regi av Møre og Romsdal politidistrikt.

Les meir »
Tre smilande unge menn står på eit par pallar og lener seg mot fleire stablar flyttekassar
Frå venstre: Egil Woldseth Hessen, Andri Jónsson og Torstein Skeide Olsen, alle IKAMR
12.09.2022

Nedpakking av arkiv frå Smøla kommune

IKAMR tok 6. september 2022 turen til Smøla for oppstart av ordningsprosjekt som blei inngått i 2021, som følge av Smøla kommune sitt tilsyn frå arkivverket i 2020.

Les meir »
Scandic Hotell Kristiansund. Foto: Scandic
Scandic Hotell Kristiansund. Foto: Scandic
02.09.2022

Program og påmelding til Kontaktkonferansen 2022

Kontaktkonferansen 2022 vert arrangert i Kristiansund 9.-10. november på Scandic Hotell Kristiansund og Caroline kino- og konferansesenter. Hovudtemaa for årets konferanse er nyheiter frå arkivmiljøet i Møre og Romsdal, bruk av arkiva, fellesløysingar i arkivsystem og digitisering for kassasjon.

Onsdag konsentrerer vi oss om lokale tema, med rom for nettverksbygging og diskusjon.

Torsdag får vi høyre foredrag om aktuelle faglege tema, og avsluttar konferansen med ein livleg paneldiskusjon.

Som vanleg har vi også felles middag, med utdeling av prisen Årets arkivar!

Les meir »
Opning av Arkiv Øst. Karoline Fjeldstad holdt tale og klipte snora. Foto: Jesper Sode Hansen.
Opning av Arkiv Øst. Karoline Fjeldstad holdt tale og klipte snora. Foto: Jesper Sode Hansen.
Nytt depot i 2. etasjer. Totalt utgjør det 40 000 hyllemeter. Foto: Jan Aakvik
Nytt depot i 2. etasjer. Totalt utgjør det 40 000 hyllemeter. Foto: Jan Aakvik
26.08.2022

IKAMR gratulerer Arkiv Øst med nytt flott depot og nybygg

Torsdag 25. august åpnet Arkiv Østs nye depot og nybygg. I strålende solskinn klipte representantskapsleiar Karoline Fjeldstad snora. Det vart taler frå dagleg leiar, styreleiar, byggherre og Riksarkivet.

Les meir »
FAKf-100219.157355
FAKf-100219.157355. Fotograf: Peder Furset.
FAKf-100311.175742
FAKf-100311.175742. Fotograf: Harald Tollovsen.
FAKf-101040.504972
FAKf-101040.504972. Fotograf: Ukjend. Eigar: Magnus Lande.
FAKf-101040.504876
FAKf-101040.504876. Fotograf: Ukjend. Eigar: Magnus Lande.
FAKf-101040.504968
FAKf-101040.504968. Fotograf: Ukjend. Eigar: Magnus Lande.
FAKf-100152.135752
FAKf-100152.135752. Fotograf: Ukjend. Eigar: Kåre Flå.
07.07.2022

Ferietid - no og tidlegare - og hos IKAMR i sommar

Juli er den tida dei fleste arbeidstakarar i Noreg tar ut ferie. Nordmenn likar å reise på ferie. Etter tyskarane er vi dei som oftast reiser på ferie. Trass streik og pandemi blir det ferie på folk også i 2022. IKA Møre og Romsdal stenger ikkje ned i juli, men vil ha redusert bemanning. Både lesesal og andre tenester vil vere tilgjengelege heile månaden.

Les meir »
Ein mann i blå jakke og briller smiler mot kameraet, han har på kvite hanskar og held opp eit gamalt brev med kongekrone øvst på framsida
Bjørn Halle med bevillingsbrevet frå kong Oscar II, etter søknad frå Rasmus G. Rønneberg i 1903, om oppretting av familiegravstad på Rønneberg-eigedommen. 4 graver vart flytte frå Rovde kyrkje til familiegravstaden på Larsnes. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Framsida av brev frå Kong Oscar II
Brev frå Kong Oscar II
Brev frå Kong Oscar II
Brev frå Kong Oscar II
Baksida av brev frå Kong Oscar II
Brev frå Kong Oscar II
Detalj frå brevet
Detalj frå brevet
01.07.2022

Arkiv frå handelsstaden Rønneberg på Larsnes

IKAMR har tidlegare motteke rekneskaps- og kopibøker frå handelsstaden Rønneberg på Larsnes, samt kvitteringsbøker frå dampskipsekspedisjonen. 17. juni var etterkomar Bjørn Halle innom med korrespondansearkiv.

Les meir »
Tre menn står i ein glaskorridor, vende mot fotografen som står i ein ende av korridoren. Alle smiler
Klare til arbeid i Surnadal. Frå venstre: Egil Woldseth Hessen, Torstein Skeide Olsen og Aleksander Larsen. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Eit langt smalt rom med arkivskap, traller og trehyller, fylde med arkivboksar, permar og mapper.
Visittkontoret på sjukeheimen før nedpakking. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
Det lange smale rommet med arkivskap, traller og trehyller, er no tømt for permar og arkivboksar, og er ferdigrydda og pakka i flyttekasser.
Visittkontoret på sjukeheimen ferdig nedpakka. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
Tre menn står bak ein stor haug med ferdigpakka flyttekasser, dei smiler mot kamera.
Torstein Skeide Olsen, Aleksander Larsen og Egil Woldseth Hessen bak alle flyttekassene dei pakka sist veke. Foto: Sigrid Janne Moen, Surnadal kommune
27.06.2022

Nedpakking av arkiv i Surnadal

IKAMR tok sist veke turen til Surnadal for å fortsette innhaustinga av arkiv tilhøyrande ordningsprosjektavtalen inngått i 2021.

Les meir »
Ei eldre notatblokkside med linjer, med handskriven tekst i blå penn
Attersynet Olivia Driveklepp skreiv til ein jubileumsfest. Henta frå arkivet etter Vikebygda sanitetslag.
Ei eldre notatblokkside med linjer, med handskriven tekst i blå penn
Attersynet Olivia Driveklepp skreiv til ein jubileumsfest. Henta frå arkivet etter Vikebygda sanitetslag.
25.06.2022

Nominasjon til Noregs dokumentarv

IKA Møre og Romsdal har nominert arkivet etter Vikebygda sanitetslag til Noregs dokumentarv. Dokumentasjonen etter dette vesle sanitetslaget i Volda kommune, romar kjerna i arbeidet til NKS sine foreiningar.

Les meir »