Aktuelt

privatarkiv_ved_ikamr.jpg
04.10.2017

Bevaringsplan privatarkiv

Privatarkiv er skapt av næringsliv, organisasjonar og enkeltpersonar. For å ha ein dokumentasjon av heile samfunnet må privat skapte arkiv takast vare på i tillegg til statlege og kommunale.
Les meir »
fakd-0812.00005-liten_web.jpg
03.29.2017

Stadnamn i Eide kommune

Stadnamninnsamling i Eide kommune var ein del av eit prosjekt utført av Høgskulen i Volda og Møreforsking, og vart samla inn 1985-1988. Dessverre kom heile samlinga bort i 1998 ved riving av brakker.
Les meir »