20.06.2022

Pakketur til Aukra

Det ferdig nedpakka arkivet som skal til IKAMR. Foto: Aleksander Larsen
Til venstre Torstein Skeide Olsen, til høgre Egil Woldseth Hessen. Foto: Aleksander Larsen

Den 16. juni tok IKAMR turen til Aukra kommune for å starte opp eit ordningsprosjekt inngått i februar i år. Prosjektet har ei ramme på 174 hyllemeter med estimert ferdigstillingstid ut 2025.

Vi starta med å pakke ned det ferdig digitiserte byggesaksarkivet som hos IKAMR skal boksast om, listeførast (på stykkenivå), etiketterast og deponerast i depotet.

I tillegg pakka vi dei sentrale kommunale organa som vi gjerne startar prosjekta våre med i form av: Sentralarkivet, formannskapet, kommunestyret, diverse utvalde små nemnder oppnemnde av kommunestyret, eldreråd, valstyret, ulike stemmestyre, gassutvalet, legat, administrasjonsutvalet, arbeidsmiljøutvalet og RFL.

Totalt vart fangsten på 101 flyttekasser og 71 hyllemeter.

 

Tekst: Torstein Skeide Olsen, IKAMR

Kategori
Eldre arkiv