Aktuelt

Årets arkivar 2019
Årets arkivar Møre og Romsdal 2019. Foto: Piotr Cabaj
03.10.2019

Årets arkivar Møre og Romsdal 2019

På Kontaktkonferansen til Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal 1. oktober vart prisen Årets arkivar Møre og Romsdal delt ut for tredje gong.
Les meir »
Tidlegare administrerande direktør for Unidos, Jorulf Straume, fortel
Foto: Piotr Cabaj
Jorulf Straume og Åsta Vadset
Foto: Piotr Cabaj
01.10.2019

Metervis med klippfiskhistorie

Prosjektmedarbeidar Eli Morken Farstad arbeidar i haust med eit spennande materiale saman med privatarkivansvarleg Åsta Vadset.
Les meir »
Sommarhjelp og arbeidstrening ved IKA Møre og Romsdal. Frå venstre Piotr Cabaj, Emil Stokkevåg, Christian Molnes Ingvaldsen, Eli Morken Farstad , Thea Holst Aakvik og Erlend Holst Aakvik. Fotograf Piotr Cabaj. SEDAK/IKA.
Sommerhjelp og arbeidstrening ved IKA Møre og Romsdal. Fra venstre Piotr Cabaj, Emil Stokkevåg, Christian Molnes Ingvaldsen, Eli Morken Farstad , Thea Holst Aakvik og Erlend Holst Aakvik. Fotograf Piotr Cabaj. SEDAK/IKA.
27.06.2019

Sommarjobb og arbeidstrening ved IKA

I år har IKA tatt inn 5 sommarhjelper for å jobbe med arkiv. I tillegg har Piotr Cabaj arbeidstrening med digitalisering av arkiv og kulturarv.
Les meir »
Fagdag i Molde. Thea Helen Rølsåsen og Gøran F. Breivik. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Fagdag i Molde. Thea Helen Rølsåsen og Gøran F. Breivik. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Christian Sørbye Larsen forteller om Digital skolehverdag. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Christian Sørbye Larsen fortel om Digital skulekvardag. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Gøran F. Breivik, konsulent i Transcendent Group Norge AS gikk gjennom avvikshåndtering. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Gøran F. Breivik, konsulent i Transcendent Group Norge AS, gjekk gjennom avvikshandtering. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
07.06.2019

Fagdag i Molde

Personvernombod ved IKA Møre og Romsdal arrangerte fagdag for kommunane i Molde.
Les meir »
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Zane Aboltina / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Zane Aboltina / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland i studioet i Nedre Strandgate. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Zane Aboltina / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Zane Aboltina / SEDAK
07.06.2019

Besøk frå Bergen Byarkiv

IKA Møre og Romsdal ved SEDAK har hatt besøk av Ståle Krantz Bruland frå Avdeling for moderne arkiv ved Bergen Byarkiv.
Les meir »
Ottar A. B. Anderson gir ei innføring i digitalisering av privatarkivet etter arkitektene Christian og Hans Backer Fürst.  Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Ottar A. B. Anderson gir ei innføring i digitalisering av privatarkivet etter arkitektene Christian og Hans Backer Fürst. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Ragnar Albertsen trakk fram utfordringar ved å ta imot store privatarkiv etter fotografar. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Ragnar Albertsen trakk fram utfordringar ved å ta imot store privatarkiv etter fotografar. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Jan Aakvik viste fram kulturdatabasen for regionalt materiale. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Jan Aakvik viste fram kulturdatabasen for regionalt materiale. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
06.06.2019

Samling for fylkeskoordinerande institusjonar og nasjonale aktørar i privatarkivarbeidet i Ålesund

5. og 6. juni vart det halde samling for fylkeskoordinerande institusjonar og nasjonale aktørar i privatarkivarbeidet. På programmet stod også besøk hos IKA Møre og Romsdal.
Les meir »
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen opna konferansen. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen opna konferansen. Foto: Piotr Cabaj.
Jonny Edvardsen frå Nasjonalbiblioteket fortalte om digitalisering av lokallitteratur  og deltok aktivt i debatten. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Jonny Edvardsen frå Nasjonalbiblioteket fortalte om digitalisering av lokallitteratur og deltok aktivt i debatten. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Heidi Drageseth viste fram lokalhistoriebasen MøreRom.  Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Heidi Drageseth viste fram lokalhistoriebasen MøreRom. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Kristian Hunskaar, Digitalarkivet - Nasjonal publiseringsplattform. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Kristian Hunskaar, Digitalarkivet - Nasjonal publiseringsplattform. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Marianne Wiig, NLI - Lokalhistoriewiki.  Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Marianne Wiig, NLI - Lokalhistoriewiki. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Ottar A.B.Anderson vektla gode planar og kvalitet i arbeidet med digitalisering. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Ottar A.B.Anderson vektla gode planar og kvalitet i arbeidet med digitalisering. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Jan Aakvik fokuserte på kulturdatabasane. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Jan Aakvik fokuserte på kulturdatabasane. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Det vart mange spørsmål frå salen. Her representert ved Jonny Lyngstad. Piotr Cabaj / SEDAK.
Det vart mange spørsmål frå salen. Her representert ved Jonny Lyngstad. Piotr Cabaj / SEDAK.
06.06.2019

Nettverksmøte for ABM-sektoren i Møre og Romsdal

For fyrste gong inviterte Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal arkiv, bibliotek, museum (ABM) og kulturvern til eit nettverksmøte om digitalisering. Møtet fann stad 28. mai i Ålesund. Over 50 frammøtte fikk høyre presentasjonar og delta i drøftingar kring digitalisering av kulturarven, med fokus på lokalhistorisk materiale.
Les meir »