Aktuelt

Fagdag i Molde. Thea Helen Rølsåsen og Gøran F. Breivik. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Fagdag i Molde. Thea Helen Rølsåsen og Gøran F. Breivik. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Christian Sørbye Larsen forteller om Digital skolehverdag. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Christian Sørbye Larsen fortel om Digital skulekvardag. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Gøran F. Breivik, konsulent i Transcendent Group Norge AS gikk gjennom avvikshåndtering. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
Gøran F. Breivik, konsulent i Transcendent Group Norge AS, gjekk gjennom avvikshandtering. Foto: Jan Aakvik/IKAMR.
07.06.2019

Fagdag i Molde

Personvernombod ved IKA Møre og Romsdal arrangerte fagdag for kommunane i Molde.
Les meir »
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Zane Aboltina / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Zane Aboltina / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland i studioet i Nedre Strandgate. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Zane Aboltina / SEDAK
Ottar A.B. Anderson og Ståle Krantz Bruland. Foto: Zane Aboltina / SEDAK
07.06.2019

Besøk frå Bergen Byarkiv

IKA Møre og Romsdal ved SEDAK har hatt besøk av Ståle Krantz Bruland frå Avdeling for moderne arkiv ved Bergen Byarkiv.
Les meir »
Ottar A. B. Anderson gir ei innføring i digitalisering av privatarkivet etter arkitektene Christian og Hans Backer Fürst.  Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Ottar A. B. Anderson gir ei innføring i digitalisering av privatarkivet etter arkitektene Christian og Hans Backer Fürst. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Ragnar Albertsen trakk fram utfordringar ved å ta imot store privatarkiv etter fotografar. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Ragnar Albertsen trakk fram utfordringar ved å ta imot store privatarkiv etter fotografar. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Jan Aakvik viste fram kulturdatabasen for regionalt materiale. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Jan Aakvik viste fram kulturdatabasen for regionalt materiale. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
06.06.2019

Samling for fylkeskoordinerande institusjonar og nasjonale aktørar i privatarkivarbeidet i Ålesund

5. og 6. juni vart det halde samling for fylkeskoordinerande institusjonar og nasjonale aktørar i privatarkivarbeidet. På programmet stod også besøk hos IKA Møre og Romsdal.
Les meir »
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen opna konferansen. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen opna konferansen. Foto: Piotr Cabaj.
Jonny Edvardsen frå Nasjonalbiblioteket fortalte om digitalisering av lokallitteratur  og deltok aktivt i debatten. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Jonny Edvardsen frå Nasjonalbiblioteket fortalte om digitalisering av lokallitteratur og deltok aktivt i debatten. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Heidi Drageseth viste fram lokalhistoriebasen MøreRom.  Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Heidi Drageseth viste fram lokalhistoriebasen MøreRom. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK
Kristian Hunskaar, Digitalarkivet - Nasjonal publiseringsplattform. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Kristian Hunskaar, Digitalarkivet - Nasjonal publiseringsplattform. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK .
Marianne Wiig, NLI - Lokalhistoriewiki.  Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Marianne Wiig, NLI - Lokalhistoriewiki. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Ottar A.B.Anderson vektla gode planar og kvalitet i arbeidet med digitalisering. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Ottar A.B.Anderson vektla gode planar og kvalitet i arbeidet med digitalisering. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Jan Aakvik fokuserte på kulturdatabasane. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Jan Aakvik fokuserte på kulturdatabasane. Foto: Piotr Cabaj / SEDAK.
Det vart mange spørsmål frå salen. Her representert ved Jonny Lyngstad. Piotr Cabaj / SEDAK.
Det vart mange spørsmål frå salen. Her representert ved Jonny Lyngstad. Piotr Cabaj / SEDAK.
06.06.2019

Nettverksmøte for ABM-sektoren i Møre og Romsdal

For fyrste gong inviterte Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal arkiv, bibliotek, museum (ABM) og kulturvern til eit nettverksmøte om digitalisering. Møtet fann stad 28. mai i Ålesund. Over 50 frammøtte fikk høyre presentasjonar og delta i drøftingar kring digitalisering av kulturarven, med fokus på lokalhistorisk materiale.
Les meir »
fakd_0855_00007_elarkivarar_mrogsogf_redusert2.jpg
07.03.2019

Decom Workshop for Sofie og Extens

IKA Møre og Romsal held Decom Workshop for systema Sofie (saksarkiv) og Extens (skole) onsdag 6. og torsdag 7. mars. Geir Utmo frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er med saman med IKAMR sine eigne elarkivarar Tore Fadnes og Torbjørn Aasen.
Les meir »
fakd-0853.00043.jpg
fakd-0853.collage_liten_redusert_50.jpg
22.02.2019

Avlevering frå Stranda kommune

Stranda kommune leverte 21. februar om lag 160 meter av sitt arkiv til IKA Møre og Romsdal. Arkivet skal ordnast og klargjerast til deponering som ein del av ein prosjektavtale kommunen har inngått med oss.
Les meir »
arnstein_furst_biografi_feb_2019.jpg
21.02.2019

Fürstbiografien

Jugendstilsenteret & KUBE har i samarbeid med SEDAK/IKAMR fått transkribert og digitalisert sjølvbiografien etter arkitekt Hans Backer Fürst.
Les meir »