Aktuelt

08.11.2016
Laurdag 12. november opnar IKAMR dørene for publikum i høve Arkivdagen 2016. Vi byr på eit spanande program mellom kl 11.30 og 15.00!
Hanne Rekdal Aasen, elev ved Fagerlia videregående skole. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
04.11.2016
På fredag hadde vi to elevar frå Fagerlia videregående skole på OD-dag ved IKAMR. I år skal årets OD-prosjekt bidra til å styrke ungdom i Colombia.
Illustrasjonsfoto: Åsta Vadset, IKAMR.
21.10.2016
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre. I 2017 vil dette bli i vekene: 7, 17, 24, 34, 42 og 50.
Jens Sætran, Sætran transport, som kom med avleveringa frå Smøla kommune, i samarbeid med Sølvi Knudsen ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
21.10.2016
Dei to siste vekene er det avlevert 56,5 hyllemeter med arkiv til IKAMR.
Illustrasjonsfoto: Romsdalsmuseet.
17.10.2016
Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert ei oppreisningsordning for barn og unge som etter 23. august 1960 var innlagt, av helserådet i ei av kommunane i Møre og Romsdal, på Reknes barnesanatorium eller anna sjukehus for behandling av sjukdom med grunnlag i tuberkulose etter tuberkuloselovens § 6.
Her blir teikninga av det første offshorefartøyet på Sunnmøre, Rig Pilot, avfotografert ved Fylkessenter for Digitalisering av kulturarven (SEDAK). Frå venstre: Ingebrigt Holst-Dyrnes (leiar i Næringshistorisk forening), Gunnar O. Morsund (prosjektkoordinator, Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal, IKAMR), Zane Aboltina (fotograf, SEDAK) og Ottar Andre Breivik Anderson (leiar/fotograf, SEDAK). Foto: Sunnmørsposten.
11.10.2016
I Sunnmørsposten laurdag 8. oktober kunne ein lese ei flott reportasje om Designselskapet Fiskarstrand og Eldøy. Skipsteikningane frå bedriftsarkivet er digitaliserte ved SEDAK.
Frå venstre: Ingrid Løken Jørgensen (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek/Arbark), Aasta Karlsen (Arkiv i Nordland), Kristian Hunskaar (Riksarkivet), Anette Skogseth Clausen (Riksarkivet), Espen Tønnesen (Riksarkivet), Snorre Dag Øverbø (KUBEN), Ottar André Breivik Anderson (Fylkessenter for digitalisering av kulturarven/SEDAK), Øystein Eike (Oslo Byarkiv). Ikkje til stades på møtet: Tove Wefald Pedersen (Norsk Folkemuseum) og Espen Sæterbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane). Foto: Riksarkivet.
06.10.2016
Gruppa hadde i går samling ved Riksarkivet, der delrapport med teknisk framstilling og løysingsforslag vart diskutert.
26.09.2016
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal inviterer til arkivplandagar 24. og 25. oktober på fylkeshuset i Molde. Sett av dagane til å starte med, oppdatere eller ferdigstille arkivplanen din.
Illustrasjonsfoto frå https://tv.nrk.no/serie/nomino
08.09.2016
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal har bridratt med kjelder for NRK-serien «Nomino».

Sider