17.01.2022

IKAMR sitt høyringssvar til forslaget til ny arkivlov

Illustrasjon paragraf

Den 5. oktober 2021 sende Kulturdepartementet ut høyringsnotat med forslag til ny arkivlov som skal erstatte lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova). Høyringsfristen var sett til 14. januar 2022.

Lovforslaget fastset prinsipp, gjev rammer og legg overordna føringar for arkivarbeidet i offentlege organ. Nærmare og meir detaljerte reglar vil bli fastsette i forskrift.

IKA Møre og Romsdal meiner at høyringsnotatet til Kulturdepartementet verkar å vere grundig og godt gjennomarbeidd. Vi støttar intensjonen i lovforslaget om at arkivlova ikkje skal vere til hinder, men kunne stå seg i møte med den teknologiske utviklinga. Det er likevel viktig å fremme at arbeidet med forskrifta kjem raskt i gang då paragrafar i dagens arkivlov er uttekne, samtidig som at arkivlova og forskrifta heng tett saman.

Vedlagt finn du høyringssvaret til IKA Møre og Romsdal.

 

Tekst: Vibeke Solbakken Lunheim