11.02.2022

Sande kommune med i privatarkivordninga

Utklipp lånt frå Vestlandsnytt

Sande kommunestyre har tysdag denne veka vedtatt at kommunen skal inngå avtale med IKAMR om deltaking i privatarkivordninga.

Medlemskap betyr at privatarkiv frå kommunen, det vil seie frå lag, organisasjonar og privatpersonar, vert ordna og registret, oppbevart etter forskrift og arkivliste publisert på Arkivportalen.

Er du innbyggar i Sande kommune og har arkiv du ønsker skal bli tatt vare på for framtida, ta kontakt:

 

IKAMR:
Åsta Vadset - rådgjevar for privatarkiv
tlf 408 54 153
e-post: asta.vadset@ikamr.no

Sande kommune:
Tove Cathrine Kvamme - fagleiar for arkiv
tlf 995 31 346
e-post: tove.cathrine.kvamme@sande-mr.kommune.no.

 

 

Kategori
Privatarkiv
Kommune
Sande