Aktuelt

Petter B. Høiaas, Tore Fadnes, Torbjørn Aasen (Jean-Philippe Caquet dro til annet møte før bildet blei tatt).  Foto: SEDAK. Fotograf: Zane Aboltina
Petter B. Høiaas, Tore Fadnes, Torbjørn Aasen (Jean-Philippe Caquet dro til annet møte før bildet blei tatt). Foto: SEDAK. Fotograf: Zane Aboltina.
10.02.2020

Documaster Noark 5-uttrekk

Documaster AS besøkte IKAMR for Noark 5 Workshop tysdag 4. februar. Felles målsetting er gode prosessar og feilfrie Noark 5-uttrekk frå kommunane til depot.
Les meir »
IT-arkivarar i arbeid. Foto: IKAMR
IT-arkivarar i arbeid. Foto: IKAMR
10.02.2020

Arkivverket godkjenner KDRS produksjonslinje

Arkivverket har i skriv 07.02.2020 godkjent at Noark 3-/Koark- og Noark 4-system kan bevarast gjennom KDRS produksjonslinje. Metoden nyttar SIARD tabelluttrekk av heile databasen og malsett for å ordne og beskrive uttrekket.
Les meir »
Åsta Vadset fortel om privatarkiv. Foto: Piotr Cabaj.
Åsta Vadset fortel om privatarkiv. Foto: Piotr Cabaj
Jan Aakvik viser søk i kulturdatabasar. Foto: Piotr Cabaj
Jan Aakvik viser søk i kulturdatabasar. Foto: Piotr Cabaj
Fylkesfotoarkivar Ragnar H. Albertsen demonstrerer digitalisering og søk i fotobasar. Foto: Piotr Cabaj
Fylkesfotoarkivar Ragnar H. Albertsen demonstrerer digitalisiering og søk i fotobasar. Foto: Piotr Cabaj
Zane Aboltina  ved SEDAK diskuterer digitalisering. Foto: Piotr Cabaj
Zane Aboltina ved SEDAK diskuterer digitalisering. Foto: Piotr Cabaj
Piotr Cabaj fortel om digitalisering. Foto: Zane Aboltina
Piotr Cabaj fortel om digitalisering. Foto: Zane Aboltina
22.01.2020

Stinn brakke på slekts- og lokalhistorietorg i Kristiansund

Mykje folk hadde funne vegen til Slekt og Data Møre og Romsdal sitt arrangement laurdag 18. januar ved Thon-hotellet på Innlandet i Kristiansund, der IKA Møre og Romsdal (IKAMR) deltok med fire standar.
Les meir »
Kurs ved IKA Rogaland. Foto: IKA Rogaland
Kurs ved IKA Rogaland. Foto: IKA Rogaland
22.01.2020

Ny metode for å sikre arkiv i kommunal sektor

Kommunar og fylkeskommunar sit på store mengder digitalt arkivmateriale som ikkje blir avlevert. Mykje av dette står i fare for å gå tapt. Ei ny produksjonsline gjer kommunane no i stand til å møte desse utfordringane.
Les meir »
Flyttekasser i magasin under alvevering
Kvar avleveringsveke blir det deponert store mengder arkiv til IKAMR. Foto: Rangar Albertsen
07.01.2020

Avleveringsveker i 2020

Kvart år blir det sett av faste veker for avlevering av arkivmateriale frå eigarkommunane våre. Denne ordninga har fungert godt og vi vidarefører praksisen i 2020.
Les meir »