Aktuelt

Foto: Guro Flø, IKAMR.
10.04.2017
Privatarkiv er skapt av næringsliv, organisasjonar og enkeltpersonar. For å ha ein dokumentasjon av heile samfunnet må privat skapte arkiv takast vare på i tillegg til statlege og kommunale.
Quality Hotel Grand, kristiansund. Illustrasjonsfoto henta frå: https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-kristiansund/
05.04.2017
Her finn du programmet for IKAMR si Kontaktkonferanse i Kristiansund 14.-15. juni 2017.
Bilete lånt frå http://www.hil.no
05.04.2017
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endra frå 1. januar 2017 slik at det frå no av er krav om politiattest for alle som yter tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Jan Aakvik er godt nøgd med at karta er komne. Fotograf: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivar.
29.03.2017
Stadnamninnsamling i Eide kommune var ein del av eit prosjekt utført av Høgskulen i Volda og Møreforsking, og vart samla inn 1985-1988. Dessverre kom heile samlinga bort i 1998 ved riving av brakker.
Gunnar Morsund ved IKAMR hjelper transportøren med å få ein av tre pallar av bilen. Foto: Guro Flø, IKAMR.
28.03.2017
Tysdag 28. mars kom arkivet som IKAMR pakka i Sande kommune tysdag veka før.
Frå venstre mot høgre: Ole Dahle, Randi Viddal, Marit Pauline Kvalsvik, Kai Løseth og Britt Unni Sporsheim. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
28.03.2017
Idag er det ein merkedag ved IKAMR. Vi har aldri før hatt så mange lesesalsbesøkande på ein gong. Heile 5 stykker!
Guro Flø frå IKAMR igong med nedpakkinga. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
22.03.2017
Tirsdag 21. mars var IKAMR i Sande kommune og pakka eldre arkiv for avlevering til IKAMR sine depot i Ålesund.
Sølvi Knudsen pakkar ned og Jan Aakvik flyttar ferdigpakka arkiv. Foto: Guro Flø, IKAMR
22.03.2017
Kor mykje arkiv kan ein pakke, flytte og pakke ut i løpet av ein arbeidsdag?
Ein blid gjeng med tilsette i Aure kommune. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
15.03.2017
I dag har IKAMR halde kurs i ordning av personregister for tilsette i Aure kommune.
Anne-Beate Ulleland i IKAMR sitt magasin. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
13.03.2017
2. mars fekk IKAMR avlevert 72 hyllemeter med personarkiv frå Molde kommune, med Molde sosialkontor som arkivskapar.

Sider