Aktuelt

Arkivenes Hus i Stavanger  Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Arkivenes Hus i Stavanger Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Janet Birkedal Martin, Arkivverket - Seksjon for bevaringsvurdering og privatarkiv  Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Janet Birkedal Martin, Arkivverket - Seksjon for bevaringsvurdering og privatarkiv Foto: Åsta Vadset, IKAMR
10.03.2020

Privatarkivsamling i Stavanger

9. og 10. mars var fylkeskoordinerande institusjonar og nasjonale aktørar i privatarkivarbeidet samla i Stavanger.
Les meir »
Personvernombod i personvernombodprosjektet hjå IKA Møre og Romsdal
Margrete Mork Müller. Foto: Piotr Cabaj
09.03.2020

Nytt personvernombod

Margrete Mork Müller er nytt personvernombod i personvernombodprosjektet hjå IKA Møre og Romsdal.
Les meir »
Petter B. Høiaas, Tore Fadnes, Torbjørn Aasen (Jean-Philippe Caquet dro til annet møte før bildet blei tatt).  Foto: SEDAK. Fotograf: Zane Aboltina
Petter B. Høiaas, Tore Fadnes, Torbjørn Aasen (Jean-Philippe Caquet dro til annet møte før bildet blei tatt). Foto: SEDAK. Fotograf: Zane Aboltina.
10.02.2020

Documaster Noark 5-uttrekk

Documaster AS besøkte IKAMR for Noark 5 Workshop tysdag 4. februar. Felles målsetting er gode prosessar og feilfrie Noark 5-uttrekk frå kommunane til depot.
Les meir »
IT-arkivarar i arbeid. Foto: IKAMR
IT-arkivarar i arbeid. Foto: IKAMR
10.02.2020

Arkivverket godkjenner KDRS produksjonslinje

Arkivverket har i skriv 07.02.2020 godkjent at Noark 3-/Koark- og Noark 4-system kan bevarast gjennom KDRS produksjonslinje. Metoden nyttar SIARD tabelluttrekk av heile databasen og malsett for å ordne og beskrive uttrekket.
Les meir »