Aktuelt

Foto: Anderson / SEDAK.
20.12.2017
IKAMR ønsker alle ei god jul og eit godt nytt år
Foto: Anderson / SEDAK.
20.12.2017
I veke 50 vart det deponert til saman 50 hyllemeter ved IKAMR.
Gunnar Morsund, privatarkivansvarleg ved IKAMR, og Vibeke Lunheim, rådgjevar ved IKAMR, er glade for tildelinga. Foto: Anderson / SEDAK.
19.12.2017
Riksarkivaren har tildelt 150.000 kroner til digitalisering av skipsteikningar og foto frå tidlegare Voldnes skipsverft i Fosnavåg. Dessutan 300.000 til digitalisering av kommunestyreprotokollar frå Møre og Romsdal. Begge desse prosjekta skal gjennomførast av Senter for digitalisering av kulturarven (SEDAK) og Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS (IKAMR).
Illustrasjonsfoto frå arkivverket.no
18.12.2017
Kongen i statsråd vedtok 15.12.2017 revidert forskrift om offentlege arkiv. Riksarkivaren vil vedta ein revisjon av Riksarkivaren si forskrift innan utgangen av 2017.
Foto: Ingvild Jacobsen.
28.11.2017
Kreativt Europa (Creative Europe) er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. I år var Kreativt Europas match-making seminar i Riga, Latvia (22. og 23. november) og 34 eksperter fra 9 europeiske land delte sine ideer og erfaringer.
Dan Andre Fiskum Velle fortel rådmann Håvard Sagli og vaktmeister Dag Oddvar Norheim om kirkestolen frå Aure kirke anno 1646. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
22.11.2017
Mandag og tirsdag denne veka har 5 tilsette ved IKAMR vore i Aure kommune.
Aina Basso. Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR.
17.11.2017
I år vart Arkivdagen arrangert i dei høgtidelege lokala til Latinskolen i Ålesund og ikkje minst i IKA Møre og Romsdals eigne lokale i Kirkegata 10b.
Illustrasjonsfoto: Guro Flø, IKAMR
17.11.2017
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre.
Hanne Rekdal Aasen, elev ved Fagerlia videregående skole, og Kristin Ellingseter, elev ved Molde videregående skole. Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet/IKAMR.
03.11.2017
Igår hadde vi to elevar på OD-dag ved IKAMR. Operasjon Dagsverk 2017 går til Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sine utdanningsprosjekt midt i verdas største oljekatastrofe i Nigeria.
I ausande regnver kom Anne-Beate Ulleland og Guro Grønningsæter frå Molde kommune med arkiv. IKAMR ved Dan Andre Velle tek imot arkivet. Foto: Guro Flø, IKAMR
27.10.2017
I veke 42 vart det depoenrt til saman vel 43 hyllemeter arkiv til IKA.

Sider