05.06.2023

På vitjing i Vestfold

Frå venstre mot høgre: avdelingsdirektør Karianne Schmidt Vindenes, arkivar Ingrid Nøstberg, rådgjevar Ulla Nachtstern og rådgjevar Ann Tove Mannshaus. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Frå venstre mot høgre: Stina Aasen Lødemel (Aasentunet/Nynorsk kultursentrum), Åsta Vadset (IKAMR), Torgeir Brun (ABM-avdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune), Jan Aakvik (IKAMR) og Kenneth Staurset Fåne (Romsdalsmuseet). Foto: Trond Henriksen (Arbark)
Frå venstre mot høgre: Stina Aasen Lødemel (Aasentunet/Nynorsk kultursentrum), Åsta Vadset (IKAMR), Torgeir Brun (ABM-avdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune), Jan Aakvik (IKAMR) og Kenneth Staurset Fåne (Romsdalsmuseet). Foto: Trond Henriksen (Arbark)

Tre dagar sist veke var privatarkivfeltet ved IKAMR på besøk i Vestfold.

30. mai var fleire frå privatarkivnettverket i Møre og Romsdal på besøk hjå Vestfoldarkivet, der vi fekk presentert organiseringa av Vestfoldarkivet og Vestfoldmusea, Norsk bergindustriarkiv, Næringslivsarkivet og formidlingsarbeidet. Spennande og lærerikt for oss!

31. mai og 1. juni deltok vi på Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord.

Konferansen var arrangert av Arkivforbundet, Arkivverket, Norges museumsforbund og Vestfoldarkivet.

Dagane romma eit interessant fagleg program, i tillegg til gode samtalar og kunnskapsutveksling med kollegaer frå heile landet.

I 2024 vert Privatarkivkonferansen ein del av programmet i Det 9. norske arkivmøtet 17. og 18. april i Oslo.

 

 

Tekst: Åsta Vadset, IKAMR

Kategori
Privatarkiv