11.04.2024

Haram med i privatarkivordninga

Sveinung Giske (leiar i HKL), ordførar Vebjørn Krogsæter (Haram kommune) og Atle Longva (styremedlem i HKL) frå møtet 02.11.2023 der tema var innmelding i privatarkivordninga ved IKAMR. Foto: Haram kommune.

Haram kommune har meldt seg inn i privatarkivordninga ved IKAMR!

No er 22 av eigarkommunane våre medlemmar i denne ordninga, og kan deponere arkiv frå nedlagde lag, foreiningar, privatpersonar og mindre bedriftsarkiv.

Arkiva vert registrerte og publiserte til Arkivportalen og gjort tilgjengelege etter avtale på lesesalen vår.

Haram kulturhistoriske lag har vore ein pådrivar for innmeldinga. Vi takkar for godt samarbeid og ser fram til å forvalte også private arkiv frå Haram kommune!

 

Tekst: Åsta Vadset, IKAMR

Kategori
Privatarkiv