10.04.2024

Den nye bevaringsplanen for private arkiv

Bevaringsplan for private arkiv i Møre og Romsdal 2024-2027

Bevaringsplanen for private arkiv i Møre og Romsdal 2024–2027 er no publisert.

Bevaringsplanen for private arkiv i Møre og Romsdal 2024–2027 er no publisert.

Formålet med bevaringsplanen er å legge grunnlaget for ei systematisk bevaring og tilgjengeleggjering av privatarkiv i fylket. Grunngjevinga for planen er at private og offentlege arkiv utgjer integrerte delar av eit felles samfunnsminne. Planen dekker tidsperioden 2024–2027, og erstattar Bevaringsplan for privatarkiv i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Planarbeidet er gjennomført som eit utviklingsprosjekt med prosjektmidlar frå Arkivverket, der vi har samarbeidd med regionmusea og Nynorsk kultursentrum.

Planen finn du her.

Kategori
Privatarkiv