26.06.2019

Arkivplan.no

arkivplan.png

Etter at arkivforskrifta tredde i kraft er alle offentlege organ pliktige til å ha ein arkivplan. Ein arkivplan er ei oversikt over produksjon og bevaring av arkivmateriale.

Mange kommunar nyttar no tenesta arkivplan.no i arbeidet sitt med arkivplan.