05.06.2020

Innsyn i arkivmateriale

Bruk dette skjemaet om de ønskjer å få innsyn i offentlege arkiv oppbevart hos IKA Møre og Romsdal.

Viss førespurnaden gjeld enkle oppslag i arkivmateriale vil ei rådgjevar kunne sende ei kopi av saksdokumentane tilbake til deg, men som regel må ein besøke vår lesesal for å få tilgang til arkivmaterialet.

VIKTIG: Personsensitive opplysningar skal ikkje førast opp i dette skjemaet!