30.04.2014

Digitaliserte kjelder

Dei fleste nettlesarar les ikkje lenger Flash, som vårt visningsverktøy Flippingbook er bygd på.

I tillegg har vår leverandør på database av møtebøker og protokollar valt å stenge databasen for å flytte digitalisert materiale til ei anna og sikrare løysing.

Kulturnett Møre og Romsdal har derfor flytta alt materiale til ein ny database for digitalisert materiale. Kulturdatabasen vart i utgangspunktet bygd for Folkemusikkarkivet, Fylkesbiblioteket (lokal litteratur) og teikningar av hus og båtar.

Vi publiserer alle våre digitaliserte protokollar for kommunane her:

http://db.ikamr.no/Moeteboeker-og-protokollar