10.02.2020

Kontakt personvernomboda

Telefon: 412 62 364/ 412 65 037 

E-post (postmottak):
personvernombud@ikamr.no (Vi gjer deg merksam på at vanleg e-post er ukryptert. Vi fordrar deg difor til å ikkje sende informasjon underlagt teieplikt, sensitive eller andre fortrulege opplysningar via e- post).

Besøksadresse:                                 
Kirkegata 10B                                                   
6004 Ålesund
                                             

Postadresse:                                 
Postboks 1073, Sentrum                                                   
6001 Ålesund

Opningstider kontor:                       
mandag - fredag kl. 9 – 15                    

Opningstider lesesal:                       
mandag - fredag kl. 9 – 15 

Organisasjonsnummer:
982 330 459