05.04.2019

28 tidlegare barnevernsbarn fekk orsaking og økonomisk oppreisning for omsorgsvikt og overgrep

Åge Brekk har vore sekretariatsleiar i oppreisningsordninga som no er avslutta. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
Åge Brekk har vore sekretariatsleiar i oppreisningsordninga som no er avslutta. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
Oppreinsingsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal er no avslutta. IKA Møre og Romsdal har hatt ansvar for framfinning av relevant arkivmateriale for handtering av søknadane.
Kategori: 
Personregister