10.19.2017

Arkivdagen 2017 ved IKAMR

arkivdagen2017.jpg
Kva er det med arkiv? På Arkivdagen laurdag 4. november vil Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal sette fokus på dette. Arkiv i fortida, i notida og i framtida. Vi gjer dette gjennom foredrag av dyktige fagpersonar som har kunnskap om og nyttar arkiv på ulike måtar. Vi vil også halde ope hus slik at publikum kan få kome inn å sjå kven vi er og kva vi jobbar med.

Program for dagen:

Latinskolen (Ålesund Vidaregåande skole), auditoriet, kl 12.00 - 14.30.

12.00 - 12.05: Geir Håvard Ellingseter, dagleg leiar IKAMR

12.05 - 12.30: Gudmund Valderhaug, førstelektor ved Institutt for arkiv-, bibliotek og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, «Kva er (det med) arkiv?».

12.30 - 13.15: Aina Basso, historikar og forfattar, «Frå tukthusfange til trollkvinne. Arkiv som kjelde til romanar».

Pause med kaffi og kaker.

13.30 - 14.00: Åge Brekk, leiar for sekretariatet for Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal, «Kva skjedde eigentleg? Korleis  greie ut det barn og unge har opplevd attende i tid?».

14.00 - 14.30: Perry Ulvestad, assisterande rådmann i Rauma kommune og styreleiar IKAMR: «Innovasjon og digitalisering».


I Kirkegata 10b held vi ope 12 - 16. Her tilbyr vi:

Omvisning i arkivmagasina.

Vise korleis vi arbeider med digitalisering.

Hjelp til søk i fotodatabasar og slektsforsking.

Historia og jubileumsutstillinga til Møre og Romsdal Fotograflaug vil bli presentert i nettversjon (www.100år.no).

Ein liten smakebit frå arkivet etter Ålesundsfotografen Alf Dale, som vart fødd i jubileumsåret, blir stilt ut. 
 

Velkomne skal de vere!