12.05.2021

Artikkel i Arkheion - oppreisningsordning i Møre og Romsdal

Arkheion 1-2021

I perioden 2016-2018 jobba rådgjevar Åsta Vadset 50% stilling for Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal.

Jobben hennar var å hente fram opplysningar om plassering av søkarar på institusjon i private, kommunale og statlege arkiv, og gjere denne informasjonen tilgjengeleg i sekretariatet si behandling av søknadane.

I nyaste utgåva av Arkheion kan du lese om erfaringane ho gjorde seg med dette arbeidet.

Arkheion 1/2021 finn du her.