25.02.2020

Avlevering frå Fræna vidaregåande skole

Torstein pakkar ut i magasinet Foto: Guro Flø
Fræna vidaregåande skole leverte i dag om lag 45 hyllemeter arkiv til IKAMR.

Arkivet skal ordnast og klargjerast for deponering som ein del av ein prosjektavtale skulen har inngått med oss.

Kategori
Eldre arkiv
Municipality
Møre og Romsdal fylkeskommune