05.02.2017

Avleveringar veke 16 og 17

kristian_set_sunndal_pa_plass.jpg
I løpet av veke 16 og 17 vart det deponert til saman vel 55 hyllemeter arkiv til IKA.

Desse arkiva kom frå Fræna, Nesset, Hareid og Sunndal.

Alle arkiva var ferdig ordna og etikettert før deponering ved IKA.