25.08.2017

Avleveringar veke 34

Konsulent Sølvi Knudsen og rådgjevar Dan Andre Fiskum Velle set opp arkiv i hyllene ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
Konsulent Sølvi Knudsen og rådgjevar Dan Andre Fiskum Velle set opp arkiv i hyllene ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
I veke 34 vart det deponert til saman vel 34 hyllemeter arkiv til IKA.

Desse arkiva kom frå Møre og Romsdal Fylkeskommune (UPA skole), Sykkylven kommune og Ulstein kommune.

Alle arkiva var ferdig ordna og etikettert før deponering ved IKA.

 

Kategori: 
Eldre arkiv
Personregister