12.20.2017

Avleveringar veke 50

avlevering_veke_51_and5330_2.jpg
I veke 50 vart det deponert til saman 50 hyllemeter ved IKAMR.

Arkiva kom frå Molde kommune, Norddal kommune, Ulstein kommune, Volda kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune. 46  av desse hyllemeterane er personmapper. Resten er saksarkiv, og eldre arkiv skapt før 1965.