12.02.2018

Avleveringar veke 6

Berit Flaten, Sykkylven kommune, og Åsta Vadset, IKAMR. Foto: Gunnar Morsund, IKAMR.
Berit Flaten, Sykkylven kommune, og Åsta Vadset, IKAMR. Foto: Gunnar Morsund, IKAMR.
I veke 6 vart det deponert tilsaman 20,5 hyllemeter med arkiv ved IKAMR.

Arkiva kom frå Sykkylven kommune og Volda kommune. Av desse er 10 hyllemeter personmapper. Resten er saksarkiv skapt etter 1964.