21.10.2016

Avleveringsveker 2017

smola_lite.jpg
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre. I 2017 vil dette bli i vekene: 7, 17, 24, 34, 42 og 50.
Kategori
Eldre arkiv
Personregister