06.02.2019

Avleveringsveker 2019

bilde_kalender_2019.jpg
I 2019 er følgande veker sett av til mottak av arkiv frå kommunane: 6, 14, 25, 34, 42 og 50.

Ta kontakt i god tid på førehand for å avtale dato og klokkeslett!