17.11.2015

Avleveringsveker i 2016

avlevering.jpg
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre. I 2016 vil dette bli i vekene: 6, 15, 24, 34, 42 og 50.
Kategori
Eldre arkiv
Personregister