25.05.2018

Den nye forordninga om personvern i EU (GDPR) gjeld frå i dag

Illustrasjon: Thea Helen Eriksen Rølsåsen, IKAMR
Illustrasjon: Thea Helen Eriksen Rølsåsen, IKAMR
Dette er ein merkedag for personvernet. Forordninga gir utvida rettar og styrka personvern til innbyggjarane.

Samstundes oppstår det nye pliktar for den som behandlar personopplysningar. GDPR gjeld ikkje i Noreg enno, men det er venta at dette skjer i juli. Den nye personopplysningslova vart vedteken i Stortinget 22. mai.

I tida fram til lova tek til å gjelde bør ein prioritere å setje seg inn i krava lova set og kome i samsvar med dei nye reglane. Dette kan personvernombodet hjelpe til med.

Under fana personvernombod vil det i framtida kome nyhende, rettleiingar til arbeidet med GDPR og annan nyttig informasjon

Tekst: Thea Helen Eriksen Rølsåsen, IKAMR