28.04.2017

Documaster Decom nytt verktøy bevaring av elarkiv

decom.png
"KDRS produksjonslinje for bevaring og tilgjengeliggjøring av elektroniske system fra kommunal sektor" holdt tirsdag 25. april en workshop på IKAMR saman med Documaster Ålesund og utviklar frå Ivan frå Bulgaria. Prosjektet er støtta av Riksarkivaren sine prosjekt- og arkivutviklingsmidler og vil effektivisere bevaring og formidling av kommunane sine avslutta system.

Prosjektet er styrt av KDRS, Fylkesarkivet i Sogn, IKA Møre og Romsdal og IKA Kongsberg og Documaster utvikler verktøyet Documaster Decom saman med prosjektet. Bevaring og formidling av eit avslutta elektronisk system krev at all bevaringsverdig informasjon frå databasar blir kartlagt og beskrivne. Documaster Decom kan ta imot SIARD-uttrekk (Europeisk arkivformat), tabelluttrekk med ADDML 7.3/8.x (Arkivverkets standardbeskrivelse av elarkiv) og transformere produksjonsdokumenter til arkivformat. Sentral i effektiviseringa er bruk av malsett for dei ulike systema slik at den tidkrevande jobben for kartlegging og beskriving av eit system kun mågjerast EIN gang for eit system. Ut av prosessen kommer en DIAS arkivpakke (norsk arkivstandard) for langtidsbevaring og en Noark 5-tilnærmet formidlingspakke som kan gjenbrukes i et standard Noark 5-basert system. Oppstartsdato for Documaster Decom er satt til 01.01.2018.

Kategori
Elektronisk arkiv