11.03.2021

Evaluering etter arbeid med primærkjelder – Høgskulen i Volda

Illustrasjon av primærkjelde

19. februar var vi på besøk hjå Høgskulen i Volda med studentgruppa på masterutdanninga i samfunnsfag. Nokre studentar har, etter oppmoding, delt loggar og oppgåvesvar med oss.

Å skrive logg etter undervisning betyr at studentane skriv kort om arbeidet den dagen, kommenterer innhaldet i økta og eige utbytte.

Studentloggane viser refleksjonar studentane gjorde etter læringsverkstaden denne dagen, der både IKAMR og biblioteket ved høgskulen deltok. For oss er det spennande å sjå korleis primærkjelder blir opplevd og tolka av folk som brukar arkivdokument for første gong. Særleg gledeleg er det at dei lærer å forstå nytteverdien av materiale til seinare bruk, til dømes i undervisning.

Vi har fått løyve til å publisere loggar og oppgåvesvar frå tre av studentane:

Undervisningslogg 19.02.2021: Solveig
Det var en lærerik dag der vi fikk tid til å gå igjennom primærkildene. Jeg valgte å lese på jordmorprotokollen og synes den var spennende. Det var interessant å se at det var en egen kolonne for gift/ugift, og når jeg så på SSB så jeg at det fortsatt ble registrert (og lagt til samboer). Dette var spennende å se, for før var det mer en «skam» å få barn utenfor ekteskap, mens i dag er det mer vanlig. Det var også til hjelp at du Trudi, Åsta og Elin gikk rundt og hjalp oss når vi satt fast på noen ord. Elin hjalp også til med å komme med tips til hva vi kunne se videre på med jordmorprotokollen. Synes det var litt kjipt å bare lese igjennom en tekst, og kunne ønske at vi gikk igjennom litt flere tekster i fellesskap så vi kunne fått lært og lest flere av primærkildene når vi først hadde hjelp til stede.

Logg 19.02.2021: Ida Therese
Denne fredagen fekk me besøk av Åsta Vadset frå IKA Møre og Romsdal som fortalte om deira arbeid om arkivering av informasjon, og transkribering av dokumenter. Transkribering var noko me også fekk prøve ut sjølv, der Åsta hadde gitt oss tilgang på dokumenter der vernetida om informasjonen var gått ut. Det å få prøva ut sjølv var utruleg artig og lærerikt. Eg jobba saman med ein anna som også ville sjå på det same dokumentet, noko som var fint å samarbeida om. Der eg ikkje klarte å sjå kva som stod, kunne han kanskje sjå det, og omvendt. På denne måten klarte me å transkribera nesten heile dokumentet ved å samarbeida om det. I tillegg hadde me også besøk av Elin frå biblioteket på Høgskulen som også er utdanna historikar. Det var veldig fint at både Åsta og Elin gjekk rundt og hjelpte i prosessen vår med transkribering. Åsta hjelpte til med transkriberingsprosessen, medan Elin hjelpte til å setje informasjonen frå transkriberinga inn i kontekst og sjå på perspektiva i saka som me leste om. Eg som møtte opp fysisk fekk veldig mykje ut av denne fredagen, då det var organisert på ein god måte med god tid på å transkribera, og arbeidsmåte etter slik ein ynskja sjølv. I tillegg så er vekselstrøm eit veldig godt klasserom med mykje bra verktøy som ein kan bruka for slike opplegg som dette. Eg kan ikkje snakka for dei som hadde dette opplegget gjennom Zoom, men for meg som møtte opp fysisk så var dette ein lærerik prosess der eg gjennom samarbeid med medstudent og støtte frå historikarar, fekk arbeida med å setje primærkjelda i kontekst og sjå på kjelda i ljos av sekundære kjelder. 

Logg 19.02.2021: Christiane
I dag har jeg fått muligheten til å bli ferdig med oppgave 6. Jeg har brukt timen i dag på å skrive, søke og ferdigstille teksten. Det var to ord jeg ikke skjønte hva betydde. Jeg så på Borgund lærerlag sin møte bok. Fra side 1-5. Her dukker ordene «rest kapilan Kervel» og «pers kapilan Arnet». Jeg har forstått at disse er kristne eller tilhører prestegjeldet, og at Kervel og Arnet er navnene. Men er nysgjerrig på hvilken tittel eller rolle de hadde. Ellers har jeg prøvd å søke litt etter bilder på nb.no, men fant ikke noen bilder som jeg tenkte passet til teksten, kan være at jeg hadde noen dårlige søkeord. Brukte blant annet «Borgund lærerlag», «abc-bok» og «Borgund». Det jeg observerte var at denne siden vil være super til slektsprosjekt på ungdomsskolen. Det å finne informasjon lang tilbake i tid, både avisartikler og bilder. Jeg brukte denne siden til å finne sekundærkilder til det jeg hadde funnet ut fra møteboken. Var veldig vanskelig i begynnelsen, men når jeg først fant hvilket tema jeg ville undersøke videre, som da ble ABC-bøkene, gikk det bedre.
Jeg ser absolutt koblingen med at primærkilder gir oss noe veldig konkret, og det blir kanskje vanskelig å se det store bildet. Her kommer sekundærkildene inn, de fyller hullene, og gjør at vi kan se sammenhenger og få en bedre forståelse for hva som skjedde på det årstallet eller i den situasjonen. Det å dra ut essensen, noe som vi har øvd på i tidligere oppgaver, fikk jeg bruk for her i søket etter sekundærkilder. Å se etter perspektiver som kan hjelpe meg til å finne kilder som kan støtte eller styrke primærkilden.
Jeg har vært borti lignende studier i norsk. Jeg leste skjønnlitteratur på videregående. Boken het «Barsakh», og dette var min primærkilde. Videre søkte jeg etter sekundærlitteratur på nett for å støtte under den boken. Dette var som sagt i norsk, men jeg tenker prinsippet er det samme.

Det er veldig kjekt at vi er blitt invitert inn dette samarbeidet. Vi set stor pris på det, og ser fram til fortsettinga.
 

Tekst: Åsta Vadset

Kategori
Eldre arkiv