17.12.2018

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Tilsette ved IKA. Fotograf: Nils Peder Farstad. SEDAK.
Tilsette ved IKA. Fotograf: Nils Peder Farstad. SEDAK.
IKAMR ønsker alle ei god jul og eit godt nytt år!

Vibeke Lunheim, Gunnar Morsund og Henrik Gullaker var ikkje tilstade ved fotografering.