04.13.2018

IKAMR gratulerer Ålesund med 170-års jubileet

alesund_kommune._partiliste-_konservatives_parti_1899-1900.jpg
I dag er det 170 år siden Kong Oscar signerte lovbeslutninga som gjorde at Ålesund gikk fra å være ladested til kjøpstad. I denne anledning har vi gått i arkivet og funne spennande dokument.

Næringskomiteen la frem innstillingen til odelstinget 13. mars og lagtinget 21. mars, og innstillingen ble enstemmig godkjent uten debatt. At Ålesund fikk bystatus var svært viktig for Ålesund, da man kunne etablere en kommunal virksomhet som var tilpasset den sterke næringsvirksomheten i regionen.

Arkivet etter Ålesund kommune sin adminstrasjon inneholder svært få dokumenter som er eldre enn 1904, altså eldre enn bybrannen. Vi vet derfor lite om hva representantene diskuterte på det første kommunestyremøtet etter at Ålesund fikk bystatus. Dokumentet som er avbilda er arkiv som blei redda under brannen, men som er svært brannskadet. Det er arkivert i ei boks ved navn «Brannskadde papirer før brannen». Det vi kan lese av dokumentet er at det er ei partiliste for det konservative partiet i Ålesund i 1899-1900. Her kan man blant annet tyde kjente bynavn som Joakim Rønneberg, Olaf Devold, Johannes Aarflot, A.J Øwre og H. Koppærnæs m.fl.

Gratulerer med dagen Ålesund!

Kilder:
Kristian Bugge. Aalesunds historie. Bind 1. 1923
Artikkel i Sunnmørsposten 13.04.2018. Skrevet av Ivar Gunnar Braaten.
Ålesund kommune. Saksarkiv ordna kronologisk på år. Uordna.

Tekst: Vibeke Lunheim, IKAMR.