16.03.2020

Informasjon i forbindelse med koronautbrot

Koronavirus: Foto: CDC, Alissa Eckert
På grunn av den pågåande situasjonen er avleveringsveka i veke 14 avlyst.
Dei tilsette ved IKAMR arbeider frå heimekontor.
Prioriterte innsyn blir handtert.