23.06.2014

Inga Bolstad blir ny riksarkivar

inga_bolstad_blir_ny_riksarkivar_large.png
Inga Bolstad blei i statsråd i dag fredag 20. juni utnemnt til ny riksarkivar og leiar for arkivverket

Bolstad etterfølgjer Ivar Fonnes som gjekka av med pensjon 1. juni.

Les meir om den nye riksarkivaren på arkivverkets heimesider.