14.10.2015

KDRS elarkiv workshop i Ålesund

IT-arkivarar i arbeid. Foto: IKAMR
KDRS, Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter, har vore samla i Ålesund denne veka.

IT-arkivarar frå heile landet, samt Thomas Sødring frå Høgskolen i Oslo og Akershus, har delteke. Tema for workshopen har vore praktisk arbeid produksjonslinje for elektroniske arkiv, inklusiv Noark 5 validering og formidling. Sosial event ved mikrobryggeriet Grim og Gryt økobryggeri vart det også tid til.

Kategori
Elektronisk arkiv