20.03.2019

Kontaktkonferansen 2019

scandicparken.jpg
Årets Kontaktkonferanse vert arrangert i Ålesund 01.-02. oktober ved Scandic Parken.

Vi har lagt konferansen etter valet, då mange av deltakarane er involvert i dette. I tillegg innfører mange av eigarane våre nye sak- og arkivsystem no i vår/sommar. Vi håper derfor at vi har funne eit tidspunkt for arrangementet som passar flest mogleg.

 

Vi tek gjerne imot innspel til tema via postmottak@ikamr.no.

Kategori
Kontaktkonferansen
Municipality
Ålesund