20.03.2019

Kontaktkonferansen 2019

Alle rettigheter: Scandic Parken, Ålesund. Scandic Hotels.
Alle rettigheter: Scandic Parken, Ålesund. Scandic Hotels.
Årets Kontaktkonferanse vert arrangert i Ålesund 01.-02. oktober ved Scandic Parken.

Vi har lagt konferansen etter valet, då mange av deltakarane er involvert i dette. I tillegg innfører mange av eigarane våre nye sak- og arkivsystem no i vår/sommar. Vi håper derfor at vi har funne eit tidspunkt for arrangementet som passar flest mogleg.

 

Vi tek gjerne imot innspel til tema via postmottak@ikamr.no.

Kategori: 
Kontaktkonferansen
Kommune: 
Ålesund