11.01.2018

Ledige prosjektstillingar - Personvernombod

ikamr-b05_gfl_2018-01-11_1433_10_ikaannonseutlysing10januar2018personvernombud_002.pdf_-_adobe_acrobat_reader_d.jpg
I forbindelse med ny personvernlovgjeving skal IKA Møre og Romsdal etablere eit prosjekt som skal levere tenesta personvernombod for 25 kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vi søker etter to personar som skal ta hand om rolla som personvernombod. I første omgang er det to prosjektstillingar fram til 31.12.2020. Den eine stillinga vil bli gitt prosjektleiaransvar.

Lenke til fullstendig utlysingstest og søknadsskjema.