28.06.2018

Lydbåndfunn i arkivet

img_1332.jpg
img_1333.jpg
Av og til blir gjenstander deponert sammen med kommunearkivene, og i enkelte tilfeller kan slike skatter bli glømt i magasinene, bare for å bli oppdaget mange år senere ved tilfeldighet.

I forrige uke la vi merke til en eske med lydbånd og en lydbåndspiller som har stått bortgjemt i et hjørne i magasinet sammen med Kristiansunds eldre kommunale arkiv. Ingen nåværende ansatte husker denne antikviteten fordi den ble sannsynligvis deponert sammen med eldre arkiv fra Kristiansund for 15-20 år siden.

I pappesken fant vi 25 stykk 1500 fot lydbånd. Det viser seg å være opptak av bystyremøter i perioden 1953-1970. Noen opptak ser ut til å dekke hele møter; et deksel er påført informasjonen: «Bystyremøte 16. juni 1954 fra 20:10 til 22:50». Den som tok opp møtene har vært mest opptatt av å dokumentere budsjettbehandlingen, fordi her vi opptak av budsjettdiskusjoner med innlegg fra politiske representanter for hvert år fra 1959-1970 med unntak av året 1962. Kvalvåg, Furset, Worm Eide og ordfører Asbjørn Jordahl, som senere ble samferdselsminister, er eksempler på navn som er nevnt i lydbåndenes innholdsbeskrivelser.

Vi satte i gang med å se om lydbåndspilleren fortsatt var i drift og om vi kunne få hørt på opptakene. Lydbåndspilleren har sannsynligvis stått stille i flere tiår, men kjørte likevel i gang som den var ny. Fylkesfotoarkivar Ragnar Albertsen kunne å handtere apparatet og fikk lydbåndet på plass, men dessverre var det en mekaniske feil som gjorde at det ikke kunne avspilles – denne gangen. Neste skritt er å undersøke hvordan vi skal få opptakene digitalisert og tatt vare på ordentlig. Hvis lydbåndene ikke er avmagnetisert og ødelagt har vi her er et unikt innblikk i Kristiansunds kommunehistorie.

 

Tekst: Andri Jonsson, IKAMR

Kategori
Eldre arkiv
Municipality
Kristiansund