03.11.2021

Ny fylkesfotoarkivar for Fylkesfotoarkivet

Fylkesfotoarkivar Anne Tømmervåg. Foto: Piotr Cabaj

Anne Tømmervåg er tilsett som fylkesfotoarkivar for FylkesFOTOarkivet for Møre og Romsdal.

Anne tiltredde stillinga den 1. oktober. Anne kjem frå filmseksjonen ved Nasjonalbiblioteket i Rana, der ho blant anna har arbeidd med digital bevaring av film. Anne er opphavleg utdanna arkeolog og har i mange år jobba med kultur- og historieformidling.  

Anne er særs kompetent og har lang erfaring innan digitalisering. Ho vil løfte og utvikle FylkesFOTOarkivet.

Velkommen til oss! 

Kategori
Foto