07.02.2020

Nye bevaringsreglar for pasientopplysningar

Paragraf
Frå første januar 2020 gjeld nye bevaringsreglar for pasientopplysningar i kommunale og fylkeskommunale tenester.

Riksarkivaren har med vedtak 13.12.2019 godkjent nye bevaringsbestemmingar for pasient- og journalopplysningar i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstenester i riksarkivarens forskrift § 7-29.

Les meir på Arkivverket sine nettsider, samt sjølve forskriftsteksta på Lovdata.

Kategori
Personregister