10.01.2018

Nye forskrifter frå 1.januar 2018

Illustrasjonsfoto frå arkivverket.no
Illustrasjonsfoto frå arkivverket.no
Frå 1. januar 2018 tredde ny arkivforskrift og riksarkivaren si nye forskrift i kraft. Frå same tid vart dei tidlegare forskriftene oppheva. Riksarkivaren har no publisert eit informasjonsskriv.