26.10.2017

Nye prosjekttilsette

gruppebilde_ny_tilsette_okt2017_2.jpg
Denne veka starta 3 nye medarbeidarar ved IKAMR

Anette Helen Valderhaug skal inn i teamet som jobbar med digitalisering. Håkon Wille skal ordne arkiv på oppdrag fra kommunane. Andri Jónsson skal vere vikar i 50% stilling for Åsta Vadset, som for tida jobbar for Møre og Romsdal Fylkeskommune, og ordne arkiv på oppdrag i 50% stilling.

Vi ønsker dei velkomne til oss!