14.06.2024

Nye styremedlemmer

Eirik Jenssen og Synnøve Hunnes vart takka av etter mange år i styret til IKAMR. Styreleiar Ottar Brage Guttelvik til høgre. Foto: Zane Aboltina, IKAMR

Styret i Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal konstituerte seg den 13. juni.

To nye medlemmer har blitt med i styret, dette er Inger-Johanne Johnsen og Geir Ove Leite.

Styret nytta også møtet til å takke Eirik Jenssen og Synnøve Hunnes for deira bidrag i styret over mange år.