12.03.2019

Nytt nummer av Arkheion

arkheion_2_2019_framside.JPG
Arkheion 2-2019_framside.JPG
Arkheion er fagtidsskrift for kommunal arkivsektor i Noreg.

Tema for siste nummer er «Arkivlandskap i endring». Tidsskriftet kan lastast ned på nettsida til Arheion – www.arkheion.no.