10.02.2021

"Oldemor Ingeborg"

Ingeborg Anna Olsdatter Brune - Foto: Ukjent

Når ein høyrer ordet oldemor, tenker ein ofte direkte på ei eldre kvinne. Men oldemor Ingeborg vart aldri det.

Rådgjevar Åsta Vadset heldt 24.11.2020 eit interessant foredrag for Slekt og Data Søre Sunnmøre, der ho fortalde om oldemora si, Ingeborg.

Sidan Ingeborg døydde tidleg, veit Åsta ikkje så veldig mykje om henne. Som arkivar vart det derfor naturleg for Åsta å bruke arkiva for å finne ut meir om oldemor Ingeborg.

Deler av foredraget er no publisert på Slekt og Data sine nettsider, og du kan lese det der.

Kategori
Eldre arkiv
Privatarkiv