25.03.2015

Om arkivering av e-post

vilde_ronge_twitterkonto_25.03.15.jpg

I ein artikkel i Aftenposten 23.mars 2015 skriv Vilde Ronge, fungerande avdelingsdirektør for Bevarings- og tilsynsavdelingen ved Riksarkivet, om lagring av e-post. "Det er svært problematisk når offentlig dokumentasjon ikke blir arkivert. Det kan være til hinder for åpenhet og svekke demokratiet". Ronge dreg parallellar mellom Hillary Clinton si e-post-skandale og tilhøve i offentleg forvaltning i Norge.

Du kan lese heile artikkelen her: Clintons e-post-skandale - har paralleller i Norge.

Vilde Ronge kjem til IKAMR si Kontaktkonferanse i Molde 27. og 28.mai. Der vil ho også snakke om temaet arkivering av e-post.