23.06.2014

Om utskjenking av øl og vin

om_utskjenking_av_l_og_vin_large.jpg
Både på 1800- og 1900-talet har fråhaldssrørsla stått sterkt i Møre og Romsdal. Mellom anna var kring 20 % av folket i fylket medlem av ein av dei mange fråhaldsorganisasjonane kring 1920. Her kan de lese eit brev totalavholdslaget i Vestnes sende til formannskapet i 1891.

Til Vestnæs Formandskab

Vi Undertegnede vil i al Ærbødighed anmode det ærede Formandskab om, ikke at bevilge Øl, Vin eller nogenslags Rusdrikkrettighed hverken paa Hoteller eller Skydsstationer, da saadan Ølrettighed ved Salg og Udskjænkning har alle Dage baaret slette Frugter.

Vi tror ikke Formandskabet kan eller vil udøve en saadan Handling, der i sin Grund er utvivlsom skadelig saavel for den Enkelte som for Samfundet og haaber vi de fleste af Formand og Representantskabet staar i fuld Harmoni med os.

Lad os lægge Haand i Haand og gjøre noget, der kan opdrage den opvoxende Slægt og ikke bidrage vort til at sænke den ned i Daarskab.

Ret et Blik med det samme paa den fortrædelige Butikhandel om Søndagene.

Sogneprest Østvol lod os samle Underskrifter men Tiden er indløben, saa det faar gaa enkelt.

Helland 26de Mai 1891, paa Totalforeningens Vegne

Bestyrelsen

Kategori
Foto
Kommune
Vestnes