20.05.2021

Open lesesal - med førehandsavtale

Foto: Guro Flø, IKAMR

Lesesalen har vore stengd siste tida på grunn av koronasituasjonen. Lesesalen kan no nyttast igjen, for besøk som er avtalt på førehand.

Med gjeldande retningslinjer for smittevern har vi kapasitet til å ta imot éin besøkande om gongen. Ta derfor kontakt i god tid før du ønsker å kome!