28.02.2024

Ørsta med i privatarkivordninga

Foto: Åsta Vadset, IKAMR

Ørsta kommune har meldt seg inn i privatarkivordninga ved IKAMR!

No er 21 av eigarkommunane våre medlemmar i denne ordninga, og kan deponere arkiv frå nedlagde lag, foreiningar, privatpersonar og mindre bedriftsarkiv.

Arkiva vert registrerte og publiserte til Arkivportalen og gjort tilgjengelege etter avtale på lesesalen vår.

 

Tekst: Åsta Vadset, IKAMR