10.03.2020

Privatarkivsamling i Stavanger

Arkivenes Hus i Stavanger Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Janet Birkedal Martin, Arkivverket - Seksjon for bevaringsvurdering og privatarkiv Foto: Åsta Vadset, IKAMR
9. og 10. mars var fylkeskoordinerande institusjonar og nasjonale aktørar i privatarkivarbeidet samla i Stavanger.

Programmet starta med omvisning ved Arkivenes hus, der Statsarkivet i Stavanger, Byarkivet i Stavanger, Interkommunalt Arkiv i Rogaland og Misjons- og diakoniarkivet VID held til. 

Vidare bestod desse to dagane av interessante foredrag, diskusjonar, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

I Møre og Romsdal er det IKAMR som har rolla som fylkeskoordinerande ledd for privatarkivarbeidet. Frå IKAMR deltok Åsta Vadset, rådgjevar for privatarkiv.

Arkivverket var arrangør for samlinga.
 

Kategori
Privatarkiv
Municipality
Møre og Romsdal fylkeskommune